Je naam (en van ouders / verzorger), telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres, adresgegevens (NAW), geboortedatum, kopie van je afgesloten verzekering (DAV/ NKVB) maken allen deel uit van onze administratie en worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren over YoungMOG/SeniorMOG zaken.

Tijdens trainingen en overige gelegenheden gemaakte foto’s kunnen op Facebook en de website van de vereniging openbaar gemaakt worden. In het aanmeldformulier voor je lidmaatschap kun je hier wel of niet toestemming voor geven.

Middels betaling van het abonnement geef je aan toestemming te geven voor het vastleggen bovenstaande persoonlijk gegevens in de administratie van de vereniging.

Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle data weer verwijderd.