YoungMOG Lidmaatschap

De kosten van een YoungMOG lidmaatschap zijn voor groep 1 (7 t/m 12 jaar) € 80,00  per half jaar
De kosten van een YoungMOG lidmaatschap zijn voor groep 2 (13 t/m 21 jaar) € 144,00 per half jaar

Hiervoor krijg je:
• Voor groep 1 (7 t/m 12 jaar): 1 training per week van 1,5 uur
• Voor groep 2 (13 t/m 21 jaar): 2 trainingen per week van 2 uur
• DAV (Deutsche Alpen Verein) lidmaatschap inclusief klim en bergsport verzekering
• Extra activiteiten zoals rotsklimmen en een klimkamp
• Heel veel klimplezier!

Regels lidmaatschap:

• Jeugd en jongeren van 7 tot 21 jaar komen in aanmerking voor een lidmaatschap
• Lid is degene die zich als lid heeft opgegeven en door het bestuur als lid is toegelaten.
(Op de door u in het inschrijfformulier verstrekte persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing.)
• Een lidmaatschap kan ingaan na een proefles tijdens de YoungMOG (zondag)trainingen.
• De looptijd van een lidmaatschap is ten minste 3 maanden, exclusief de maand waarin het lidmaatschap wordt afgesloten.
• Na de looptijd van 3 maanden geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging vindt schriftelijk plaats.
• Bij opzegging ten gevolge van gezondheidsredenen is de opzegtermijn niet van toepassing.
• Het lidmaatschap kan ten gevolge van gezondheidsredenen na overleg met het bestuur tijdelijk worden geschorst.
• De lidmaatschapsbijdrage wordt in de maand januari of naar rato in de eerste maand van lidmaatschap betaald.
• Bij opzegging wordt het resterende bedrag gerestitueerd.